9.7.10

står inte ut, står inte ut
ett år försvinner utan ljus
även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur
från och med då

Från och med du, du,du,du
från och med du, du,du,du

jag blir aldrig mer densamma, jag blir aldrig densamma som förut
somliga ljus brinner aldrig ut

Inga kommentarer: